Το σπίτι του πολλαπλασιασμού!!!

Το παιχνίδι επιμένει να βοηθά..... στη μάθηση. (Χειροποίητη υφασμάτινη τσάντα με δεκάδες πολλαπλασιασμού)