μεταξύ μας - Δημιουργίες

Στο εργαστήρι μας συναντιόμαστε με έμπνευση και καλή διάθεση για δημιουργίες με Αργαλειό, Ψηφιδωτό, Ραπτική και Ζωγραφική με πυροχρώματα!

Κάθε δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε 4 συναντήσεις!

Ξεκινάμε το Σάββατο  23 Νοεμβρίου, 5.00-6.30 μμ